Unit Hal Ehwal Pelajar

Unit HEP memainkan peranan yang ketara dalam aspek-aspek pembangunan dan kebajikan pelajar serta penguatkuasaan Akta 174.Diantara fungsi teras bahagian ini adalah:
1. Menyediakan perkhidmatan seperti penginapan, khidmat nasihat,
kaunseling, riadah dll.
2. Menyediakan program-program pembangunan insan agar pelajar UiTM
adalah pelajar yang bukan sahaja tinggi tahap akademiknya tetapi juga
pelajar yang berakhlak mulia.
3. Menguatkuasakan peraturan pelajar terutama yang melibatkan disiplin.

Unit HEP diketuai oleh Timbalan Rektor (HEP) dan dibantu oleh Penolong
Pendaftar Kanan (HEP) dan lain-lain ketua unit. Terdapat 5 unit yang
menawarkan berbagai-bagai perkhidmatan kepada pelajar-pelajar Universiti
Teknologi MARA (UiTM) Terengganu.
Mohd Nasrul Mizan Mohd Nasir
Ketua UnitMohd Nasrul Mizan Mohd Nasirmnasrul@uitm.edu.my
Tel: 09-8400 309
OBJEKTIF
  1. Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi mewujudkan lulusan yang holistik.
  2. Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada kesimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.
MISI

Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial

VISI

Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar
Tiada
Image

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
RM 1,642,951.10
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN