Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Bahagian HEP memainkan peranan yang ketara dalam aspek-aspek pembangunan dan kebajikan pelajar serta penguatkuasaan Akta 174. Diantara fungsi teras bahagian ini adalah:

1. Menyediakan perkhidmatan seperti penginapan, khidmat nasihat, kaunseling, riadah dll.

2. Menyediakan program-program pembangunan insan agar pelajar UiTM adalah pelajar yang bukan sahaja tinggi tahap akademiknya tetapi juga pelajar yang berakhlak mulia.

3. Menguatkuasakan peraturan pelajar terutama yang melibatkan disiplin.

Bahagian HEP diketuai oleh Timbalan Rektor (HEP) dan dibantu oleh Penolong Pendaftar (HEP) dan lain-lain ketua unit. Terdapat 8 unit yang menawarkan berbagai-bagai perkhidmatan kepada pelajar-pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) Terengganu.
Hairul Lizwan Razali
Ketua BahagianHairul Lizwan Razaliheyroll@uitm.edu.my
Tel: 09-8400 309
OBJEKTIF
  1. Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi mewujudkan lulusan yang holistik.
  2. Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada kesimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.
MISI

Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial

VISI

Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar
TiadaHubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
 RM 1,395,962.21
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN