Unit Kerjaya dan Kaunseling

Unit Kerjaya & Kaunseling, Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi memulakan perkhidmatannya pada tahun 2013. Tujuan utama diwujudkan adalah untuk memberi perkhidmatan kaunseling, kerjaya dan psikologi kepada pelajar dan kakitangan selaras dengan hasrat UiTM untuk melahirkan graduan yang berkemahiran, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri, majikan dan negara kompeten majikan serta kakitangan.
Noor Hamizah Bt Abdul Jalil
Pegawai Psikologi KananNoor Hamizah Bt Abdul Jalilnoorhamizah@uitm.edu.my
Tel: 09-8335048
Terdapat tiga (3) perkhidmatan yang ditawarkan iaitu
Perkhidmatan Kaunseling,Perkhidmatan Kerjaya dan Perkhidmatan Psikologi.

MISI
 
Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial

VISI

Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar

Image

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
RM 1,642,951.10
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN