Bahagian Hal Ehwal Akademik

Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA) merupakan salah satu bahagian terpenting dalam struktur organisasi UiTMCT yang menguruskan semua hal ehwal akademik Universiti.  Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Rektor (Hal Ehwal Akademik) dan dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian, Koordinator Program, Koordinator/Ketua Unit, Penolong Pendaftar dan Pegawai Eksekutif serta staf pentadbiran akademik.  BHEA mempunyai 9 Fakulti, 1 Akademik Pengajian Bahasa, 1 jabatan dan 2 pusat akademik merangkumi Kampus Dungun, Kampus Bukit Besi dan Kampus Kuala Terengganu.
Talmizi Muda
Ketua BahagianTalmizi Mudatalmizimuda@uitm.edu.my
Tel: 09-8335006
MISI

Meningkatkan pengetahuan penduduk asal dan kepakaran dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan dan komuniti penglibatan perkhidmatan berdasarkan nilai-nilai dan etika profesionalisme.

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia untuk lahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Image
Image

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
 RM 1,395,962.21
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN