Unit Pengurusan Risiko

Unit Pengurusan Risiko bertanggungjawab untuk mengkoordinasi fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pemilik Risiko (JPR), Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri (JKKPN) dan Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri (JOBN). Ketiga-tiga jawatankuasa ini mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang saling berkait dalam memastikan pengurusan risiko dapat diurus dengan baik tanpa ada impak negatif memandangkan persekitaran Universiti yang kompleks mengundang pelbagai risiko.
Siti Munirah Muda
Penyelaras Unit Pengurusan RisikoSiti Munirah Mudamurnirah_muda@uitm.edu.my
Tel: 09-8335015
Misi

Menjadi pusat pengurusan risiko universiti yang efektif, mampan dan  lestari.


Visi

Memacu pembudayaan amalan pengurusan risiko universiti secara menyeluruh berteraskan piawaian global.


Objektif

  1. Menyokong pelaksanaan pelan strategik universiti
  2. Memperkasakan sistem tadbir urus universiti
  3. Mewujudkan satu proses pengurusan risiko yang berhemat, efisien dan efektif
  4. Memupuk amalan celik risiko di kalangan warga universiti

Nilai

  • R – Responsive
  • I – Impactful
  • S – Sharing
  • K – Knowledgeable
JK Pemilik Risiko 2020-2021

JK Pemilik Risiko Kampus Kuala Terengganu


JK Pemilik Risiko Kampus Bukit Besi
JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020-2021


JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Kuala Terengganu


JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Bukit Besi
JK Operasi Bencana Negeri 2019-2021


JK Operasi Bencana Negeri Kampus Kuala Terengganu


JK Operasi Bencana Negeri Kampus Bukit Besi

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
RM 1,642,951.10
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN