Unit Pengurusan Risiko

Unit Pengurusan Risiko bertanggungjawab untuk mengkoordinasi fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pemilik Risiko (JPR), Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri (JKKPN) dan Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri (JOBN). Ketiga-tiga jawatankuasa ini mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang saling berkait dalam memastikan pengurusan risiko dapat diurus dengan baik tanpa ada impak negatif memandangkan persekitaran Universiti yang kompleks mengundang pelbagai risiko.
Gs. Dr Abd Rahman Mat Amin
Penyelaras Unit Pengurusan RisikoGs. Dr Abd Rahman Mat Aminabdra401@uitm.edu.my
Tel: 09-8335143
Misi

Menjadi pusat pengurusan risiko universiti yang efektif, mampan dan  lestari.


Visi

Memacu pembudayaan amalan pengurusan risiko universiti secara menyeluruh berteraskan piawaian global.


Objektif

  1. Menyokong pelaksanaan pelan strategik universiti
  2. Memperkasakan sistem tadbir urus universiti
  3. Mewujudkan satu proses pengurusan risiko yang berhemat, efisien dan efektif
  4. Memupuk amalan celik risiko di kalangan warga universiti

Nilai

  • R – Responsive
  • I – Impactful
  • S – Sharing
  • K – Knowledgeable
Image

Image Overlay

Subtitle of the Image Overlay addon

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
RM 1,642,951.10
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN