Pejabat Polis Bantuan

Unit Polis Bantuan diketuai oleh Penolong Pegawai Keselamatan (KP 29) dengan dibantu oleh 1 orang Pembantu Keselamatan (KP 19), manakala staf sokongan di Pejabat Keselamatan adalah seperti berikut :

Lima (5) orang Ketua Pengawal (KP 14)
Lapan (8) orang Pengawal (KP 11)

Kesemua tiga belas (13) orang staf sokongan ini merupakan aset penting dan teras kekuatan Unit Polis Bantuan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi.
Mohd Faizol Bin Mohd
Ketua Unit Polis BantuanMohd Faizol Bin Mohdmfaizol@uitm.edu.my
Tel: 09-833 5043
MISI

Mewujudkan perkhidmatan yang professional, berintegriti dan berakauntabiliti bagi menwujudkan suasana kampus yang selamat dan sejahtera demi menjaga imej universiti.

VISI

Pejabat Polis Bantuan sebagai pusat pengurusan keselamatan universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong ke arah percapaian visi universiti.
 
Kami beriltizam memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :

1. Mengambil tindakan bantu mula terhadap kes kecemasan dalam tempoh kurang 7 minit.
2. Menurunkan trend kadar jenayah dalam kampus kepada 10%. 3. Menurunkan trend kadar pelanggaran peraturan dalam kampus kepada 10%.
4. Mengemukakan tindakan susulan ke atas laporan kejadian dalam tempoh 5 hari daripada tarikh laporan diterima kepada pihak yang berkenaan.
5. Memberi maklumbalasterhadap permohonan perkhidmatan dalam tempoh 5 hari daripada tarikh permohonan diterima.
6. Menambahbaik secara berterusan prestasi persediaan penyampaian perkhidmatan dengan mengurangkan aduan negative daripada pelanggan.
 
Image
<will update>

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu
Kampus Bukit Besi
23200 Dungun
Terengganu Darul Iman
Malaysia

Phone: +609-833 5002
Fax: +609-833 5003
 
     

Dana Pembinaan Masjid UiTM Kampus Bukit Besi

INFO TERKINI KUTIPAN DANA PEMBINAAN MASJID KAMPUS BUKIT BESI SEBANYAK 
RM 1,642,951.10
 
BORANG ADUAN  MAKLUMBALAS PELANGGAN