Print
Hits: 5162

BORANG-BORANG

 BIL PERKARA  FORMAT
  1

Borang Honorarium

   PDF
  2

Borang Aktiviti Akademik AAP 2018-Pindaan Sept 2019

   DOCX
  3

Borang Pemohonan Pendahuluan Pelbagai

   PDF
  4

Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai

   PDF
  5

Borang Aktiviti kesejajaran Dan PS UiTMCT

   PDF
  6

Borang Kebenaran Membuat Penyelidikan

   PDF
  7

Borang keperluan syarahan sambilan

   PDF
  8

pembatalan gugur taraf

   PDF
  9

Pendaftaran kursus pelajar bermasalah

   PDF
 10

Pengecualian kuliah

   PDF
 11

permohonan maklumat kursus dan program

   PDF
 12

Permohonan MDAB

   PDF
 13

Permohonan penangguhan bayaran yuran

   PDF
 14

Permohonan penggunaan bilik kuliah

   PDF
 15

Tempahan Makmal

   PDF
 16

Tempahan smart classroom

   PDF
 17

Borang permohonan tuntutan skrol

   PDF
18 Senarai Semak Dokumen Aktiviti Rekreasi Luar    PDF
19 SOP Kelulusan Aktiviti Program Rekreasi Luar    PDF
20 Laporan bulanan i-Hadir    DOCX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKELILING

 BIL   PERKARA  FORMAT
  1

Pek.Bil 24 - 2018

   PDF
  2

Perlaksanaan Mac 2018

   PDF
  3

Pek 1.2018

   PDF
  4

Pek 1.2019 pendaftaran pelajar Mac0001

   PDF
  5

Pek 4.2018 Ramadhan0001

   PDF
  6

Lantikan secara kehormat

   PDF
  7

Pendaftar (Cuti Ke Hadapan)

   PDF
  8

Pendaftaran pelajar sept 20180001

   PDF
  9

Pek. TRA 3.20180001

   PDF
 10

Pek TRA bil 2.20180001

   PDF
 11

Pek WWW

   PDF
 12

TRHEA 7.2018 Pengurusan Peperiksaan0001

   PDF
 13

THREA WWW 3.2019

   PDF
 14

Pendaftar18-2018 -kenaikan pangkat P&P

   PDF
 15

Pekeliling Rektor Bil. 22019 - i-Hadir

   PDF