Pegawai Kokurikulum Kanan (S44)

 

Mohamad Jamil  Alang Abdul Aziz

no tel. : +609-8400325

 

 

Fungsi Unit Kokurikulum:

 1. Menyediakan latihan Kokurikulum berkredit dalam bentuk aktiviti luar kuliah yang akan memenuhi syarat pengijazahan siswa/i.
  1. Membuat perancangan pengambilan pelajar kursus kokurikulum berasaskan pelunjuran pelajar baru.
  2. Memberi perkhidmatan dalam pendaftaran kursus kokurikulum.
  3. Menawarkan kursus-kursus yang diluluskan oleh Jawatankuasa Tertinggi Kokurikulum.
 2. Menilai prestasi siswa/i dalam latihan kokurikulum
  1. Menggubal soalan-soalan bagi ujian akhir bertulis melalui bengkel yang dianjurkan oleh pusat Kokurikulum.
  2. Mengadakan ujian, ujian akhir dan seterusnya menyediakan markah dan membuat kemasukan markah secaraa online.
 3. Pembangunan kokurikulum mengikut keadaan semasa.
  1. Menggubal polisi, hala tuju, misi, visi dan objektif kokurikulum selaras dengan dasar KPT.
  2. Mengadakan bengkel penyediaan silibus dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan Outcome Based Education (OBE).