Print
Hits: 6603

 

 

 

 

Head Of Division

Deputy Rector (Academic)

 

Prof. Madya Dr. Hjh Khlipah Ibrahim
Tel: 09-8403 700
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGENALAN

 

Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA) adalah merupakan salah satu bahagian terpenting dalam struktur organisasi Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu yang menguruskan semua hal ehwal akademik Universiti.  Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Rektor (Hal Ehwal Akademik) dan dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian, Koordinator Program, Koordinator/Ketua Unit, Penolong Pendaftar dan Pegawai Eksekutif serta staf pentadbiran akademik.  BHEA mempunyai 10 Fakulti dan 2 Pusat akademik merangkumi Kampus Dungun, Kampus Bukit Besi dan Kampus Kuala Terengganu.

 

VISI & MISI

 

Klik ke pautan utama website Bahagian Hal Ehwal Akademik

 

CARTA ORGANISASI PENTADBIR AKADEMIK

CARTA ORGANISASI BHEA UiTMCTKD

CARTA FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN