Print
Hits: 1931

 

PENGENALAN UNIT KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU

Unit Kualiti (UK) UiTM Cawangan Terengganu bertanggungjawab mengurus dan melaksana proses-proses kualiti melalui Audit Kualiti dan Amalan Pengurusan Terbaik bagi memastikan penambahbaikan berterusan. Sistem ini diwujudkan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dilaksana dengan cekap, tepat dan berkesan berpandukan kepada Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti yang ditetapkan.

FUNGSI UNIT KUALITI

 FUNGSI UNIT KUALITI

 

Merangka, merancang dan mengurus pembangunan dan perlaksanaan matlamat, objektif, dasar, prosedur dan sistem yang berkaitan dengan kualiti dan jaminan kualiti

Membangun, melaksana, berkomunikasi dan mengekalkan pelan kualiti bagi memastikan kepatuhan kepada semua keperluan peraturan dan perundangan

Menyediakan perancangan tahunan dan latihan dan aktiviti kualiti

Merancang, menyelaras dan memantau pergerakan/aktiviti/infrastruktur kualiti dan UiTM (5S, KIK, pelaksanaan dan penyelenggaraan SPK, Penilaian Kendiri, Audit dan AKNC)

Menyediakan permohonan peruntukan belanjawan tahunan aktiviti kualiti

 

CARTA ORGANISASI

 

DASAR KUALITI UiTMCT

DASAR KUALITI UiTMCT

 

UiTM Cawangan Terengganu akan melaksanakan sistem pengurusan professional, cekap, berkesan dan bertanggungjawab ke atas pengurusan: -

  • program Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan sistem “Outcome-based Education (OBE)”,
  • penyelidikan, inovasi dan jalinan komuniti yang memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, yang mempunyai penambahbaikan secara berterusan serta akur kepada piawaian dan perundangan yang ditetapkan.

 

OBJEKTIF KUALITI UiTMCT

 OBJEKTIF KUALITI UiTMCT

 

1.

Mempromosikan kemasukan ke UiTM 2 kali setahun.

2.

Memastikan semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak setiap 4 tahun bagi program-program pengurus utama yang tempoh pengajiannya adalah 3 tahun atau kurang  dan setiap 5 tahun bagi pogram yang tempoh pengajiannya adalah 4 tahun.

3.

Memastikan sekurang-kurangnya 90% pelajar sepenuh masa pada peringkat Diploma dan  Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan. 

4.

Memastikan sekurang-kurangnya 5 calon PhD UiTM yang diseliakan oleh UiTM (Terengganu) menjelang 2020.

5.

Memastikan kadar kebolehpasaran siswazah melebihi 80% (Sarjana Muda) 95% (Diploma) dan 4.0% menjelang 2020 (Bekerja Sendiri)

6.

Bilangan penerbitan berindeks mencapai 250 menjelang 2020.

7.

Nilai geran penyelidikan mencapai RM2j menjelang 2020.

8.

Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu dengan mengadakan 1 program inovasi bersama komuniti setiap tahun.

  

MUAT TURUN

 

MANUAL KUALITI

BIL. PERKARA FORMAT MUAT TURUN
 1. Manual Kualiti UiTMCT 9001 2015  pdf [View
 2. Manual Kualiti Negeri 2 Mac 2017  pdf [View
       
       
       
       

LAPORAN AUDIT DALAMAN

BIL. PERKARA FORMAT MUAT TURUN
 1.  Laporan Audit Kualiti Dalaman Bil 1 2018 Kampus Dungun  pdf [View]  
 2.  Laporan Audit Kualiti Dalaman Bil 1 2018 Kampus Kuala Terengganu  pdf [View]  
 3.  Laporan Penemuan Audit Dalam 1 2018 Kampus Bukit Besi  pdf [View]  
 4.  Laporan Penemuan Audit Dalam 2 2017  pdf [View]  
       
       


 

LAPORAN AKNC

BIL. PERKARA FORMAT MUAT TURUN
 1.  LAPORAN AKNC 2018 UiTM CAWANGAN TERENGGANU pdf  [View]  
       
       
       
       
       

 

LAPORAN SRR

BIL. PERKARA FORMAT MUAT TURUN
 1.  Laporan SRR 2017  pdf [View]  
       
       
       
       
       

 

BORANG SISTEM AUDIT DALAM

BIL. PERKARA FORMAT MUAT TURUN
 1.  AD01 Borang Senarai Semak Audit pdf [View]  
 2.  AD02 Borang Nota Auditor pdf [View]  
 3.  AD03 Borang Laporan Ketidakpatuhan pdf [View]  
 4.  AD04 Borang Senarai Pemerhatian pdf [View]  
 5.  AD05 Borang Laporan Penemuan Hasil Audit Pindaan 2 2016 pdf  [View
 6.  AD06 Log Audit Dalam pdf  [View

HUBUNGI KAMI

 

 

     Unit Kualiti,
          Universiti Teknologi Mara Cawangan Terengganu,
          Kampus Dungun, Sura Hujung,
          23000 Dungun,
          Terengganu Darul Iman.

      09-840 0400/ 1764
      09-840 3766
 emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.