Print
Hits: 569

JAWATANKUASA KUALITI UiTMCT

Jawatankuasa Kualiti UiTMCT

 

 

PENGENALAN

 

PENGENALAN UNIT KUALITI

 

Unit Kualiti (UK) UiTM Cawangan Terengganu bertanggungjawab bagi mengurus dan melaksana proses-proses kualiti melalui audit kualiti dan amalan pengurusan terbaik bagi memastikan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti UiTM Cawangan Terengganu adalah mantap dan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh ISO 9001:2015.

 

 

DASAR KUALITI UiTMCT

Dasar Kualiti UiTMCT

 

UiTM Cawangan Terengganu akan melaksanakan sistem pengurusan professional, cekap, berkesan dan bertanggungjawab ke atas pengurusan: -

  • program Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan sistem “Outcome-based Education (OBE)”,
  • penyelidikan, inovasi dan jalinan komuniti yang memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, yang mempunyai penambahbaikan secara berterusan serta akur kepada piawaian dan perundangan yang ditetapkan.

 

 

OBJEKTIF KUALITI UiTMCT

Objektif Kualiti UiTMCT

 

 

1.

Mempromosikan kemasukan ke UiTM 2 kali setahun.

2.

Memastikan semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak setiap 4 tahun bagi program-program pengurus utama yang tempoh pengajiannya adalah 3 tahun atau kurang  dan setiap 5 tahun bagi pogram yang tempoh pengajiannya adalah 4 tahun.

3.

Memastikan sekurang-kurangnya 90% pelajar sepenuh masa pada peringkat Diploma dan  Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan. 

4.

Memastikan sekurang-kurangnya 5 calon PhD UiTM yang diseliakan oleh UiTM (Terengganu) menjelang 2020.

5.

Memastikan kadar kebolehpasaran siswazah melebihi 80% (Sarjana Muda) 95% (Diploma) dan 4.0% menjelang 2020 (Bekerja Sendiri)

6.

Bilangan penerbitan berindeks mencapai 250 menjelang 2020.

7.

Nilai geran penyelidikan mencapai RM2j menjelang 2020.

8.

Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu dengan mengadakan 1 program inovasi bersama komuniti setiap tahun.

  

HUBUNGI KAMI

 

 Hubungi Kami

 

      Unit Kualiti,

          Universiti Teknologi Mara Cawangan Terengganu,

          Kampus Dungun, Sura Hujung,

          23000 Dungun, Terengganu Darul Iman.

 

      09-8400 400 / 1764

     09-8403 766