NAMA JAWATAN NO TELEFON NO EXTN
  Prof. Madya. TS. Dr. Mazidah Puteh Rektor 09-8400101 1101
  Norazline Binti Awang Setiausaha Pejabat 09-8400103 1103
  Mohd Syamrizan Awang Pembantu Operasi 09-8400104 1104
  Fax Pejabat Rektor   09-8400107 1107