NAMA JAWATAN NO TELEFON NO EXTN
  Prof. Madya. TS. Dr. Mazidah Puteh Rektor 09-8400101 1101
  Nor Aliza Akmar Abd. Zahid Setiausaha Pejabat 09-8400103 1103
    Pegawai Eksekutif 09-8400102 1102
  Mohd Syamrizan Awang Pembantu Operasi 09-8400104 1104
  Fax Pejabat Rektor   09-8400107 1107
  Bilik Mesyuarat Rektor   09-8400105 1105