NAMA JAWATAN NO TELEFON
Prof. Madya Dr. Khlipah Ibrahim Timbalan Rektor HEA 09-8403700
Norazline Awang Setiausaha Pejabat 09-8403701
 Engku Ahmad Rizaluddin Tengku Amri Penolong Pendaftar Kanan 09-8403702
Juliana Mahfuz Penolong Pendaftar Kanan 09-8403703
Zakiah Baharu Pegawai Eksekutif 09-8403823
 Norzaimah Ma'amin Pegawai Eksekutif Kanan  09-8403710
Mashitah Muda  Pembantu Tadbir (Pejabat AM) 09-8403706
Raja Nurul Azliana Raja Amir Shah  Pembantu Tadbir (Pejabat AM) 09-8403708
Junaidah Abdullah Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403786
Ahmad Kamali Ismail Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403712
Suliati Abd. Razak  Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403714
 Hazwani Abdul Rahman Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403715
Ema Shakira Ahmad Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403717
  Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403720
NoorSuryani Aziz Pembantu Tadbir (Unit Exam) 09-8403713
Rozaimah Abdul Ghani  Pembantu Tadbir (Unit Exam) 09-8403711
Noorazalina Mat Jali Pembantu Tadbir (Unit Exam) 09-8403721
Abdul Rani Jusoh Pembantu Penerbitan 09-8403709
Roziani Mohamad Pembantu Penerbitan 09-8403722
 Mohd Ridhuan Mohd Sidek Pembantu Operasi 09-8403705
Mohammad Kamarul Mokhtar  Pembantu Operasi 09-8403706
 Fax Pejabat HEA   09-8403777
Bilik Mesyuarat Intelek    09-8403827
 kaunter Bilik Gerakan Peperiksaan   09-8403719
 Makmal Bahasa 1 & 2 Mohd Zulhazren Zaukipli 09-8403746
Makmal Bahasa 3    09-8403747
Makmal Dee    09-8403767
Makmal Kimia    09-8403744
Bilik Diskusi Jati   09-8403749
 Bilik Sumber & Maklumat Bahasa   09-8403748
 Bilik Cetak HEA   09-8403705