NAMA JAWATAN NO TELEFON NO EXTN
Prof. Madya TS Dr Sarifah Fauziah Syed Draman Timbalan Rektor HEA 09-8403700 1700
Kamsiah Hassan Pembantu Tadbir 09-8403701 1701
Engku Ahmad Rizaluddin Tengku Amri Penolong Pendaftar Kanan 09-8403702 1702
Juliana Mahfuz Penolong Pendaftar Kanan 09-8403703 1703
Zakiah Baharu Pegawai Eksekutif 09-8403823 1823
Norzaimah Ma'amin Pegawai Eksekutif Kanan  09-8403710 1710
Suliati Abd Razak Pembantu Tadbir (Pejabat AM) 09-8403714 1714
Mohd Faiz Azmi Pembantu Tadbir (Pejabat AM) 09-8403706 1706
Anuar Wahid Pembantu Tadbir (Pejabat AM) 09-8403708 1708
Rozaimah Abd Ghani Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403711 1711
Ahmad Kamali Ismail Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403712 1712
Norhuda Harun Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403714 1714
Hazwani Abd Rahman Pembantu Tadbir (INED) 09-8403715 1715
Emma Shakira Ahmad Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403717 1717
Wan Rabiatuadawiyah Wan Abdullah Pembantu Tadbir (Unit Rekod) 09-8403720 1720
Noorsuryani Aziz Pembantu Tadbir (Unit Exam) 09-8403713 1713
Nor Azalina Mat Jali Pembantu Tadbir (Unit Exam) 09-8403721 1721
Abdul Rani Jusoh Pembantu Penerbitan 09-8403709 1709
Roziani Mohamad Pembantu Penerbitan 09-8403722 1722
Mohammad Ridhuan Mohd Sidek Pembantu Operasi 09-8403705 1705
Mohammad Kamarul Mokhtar  Pembantu Operasi 09-8403706 1706
Fax Pejabat HEA   09-8403777 1777
Bilik Mesyuarat Intelek    09-8403827 1827
kaunter Bilik Gerakan Peperiksaan   09-8403719 1719
Makmal Bahasa 1 & 2   09-8403746 1746
Makmal Bahasa 3    09-8403747 1747
Makmal Dee    09-8403767 1767
Makmal Kimia    09-8403744 1744
Bilik Diskusi Jati   09-8403749 1749
Bilik Sumber & Maklumat Bahasa   09-8403748 1748
Bilik Cetak HEA   09-8403705 1705