NAMA JAWATAN NO TELEFON/NO EXTN
Jamri Bin Awang Besar Pensyarah Kanan  1802
Roslina Binti Ramli Pensyarah Kanan   1956
Aishah Binti Ismail (Hjh)  Pensyarah   1953
Nor Azmi Bin Mohd Nor (Haji)  Pensyarah   1953
Nurul Huda Binti Kamarulzaman (CB) Pensyarah 1993