NAMA JAWATAN NO TELEFON/NO EXTN
Nurul Huda Binti Kamarulzaman (CB) Pensyarah 1993
Jamri Bin Awang Besar Pensyarah Kanan  1802
Aishah Binti Ismail (Hjh)  Pensyarah   1953
Nor Azmi Bin Mohd Nor (Haji)  Pensyarah   1953
Roslina Binti Ramli Pensyarah Kanan    1956