Misi

Meningkatkan pengetahuan penduduk asal dan kepakaran dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan dan 
komuniti penglibatan Perkhidmatan berdasarkan nilai-nilai dan etika profesionalisme.
Wawasan Menjadikan UiTM sebuah Universiti unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam
semua bidang profesional bertaraf dunia untuk lahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.