Print
Hits: 24686

PROGRAM YANG DITAWARKAN

FULL TIME DIPLOMA

 FULL TIME DIPLOMA

Bil

Program

Kod Program

Kampus

1

Diploma Perakaunan

AC110

Dungun

2

Diploma Analisis Pelaburan

BA114

3

Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat

BM118/BA118

4

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi)

EE110

5

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)

EE111

6

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

EE112

7

Diploma Pengurusan Hotel

HM110

8

Diploma Pengurusan Pelancongan

HM111

9

Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan

HM112

10

Diploma Seni Kulinari

HM115

11

Diploma Muamalat

IC110

12

Diploma Kejuruteraan Kimia

EH110

Bukit Besi

13

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

EM110

14

Diploma Industri Higien dan Teknologi Keselamatan

AS121

15

Diploma Sains Komputer

CS110

Kuala Terengganu

FULL TIME (BACHELOR’S DEGREE)

 FULL TIME (BACHELOR’S DEGREE)

Bil

Program

Kod Program

Kampus

 1

Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Kewangan) (Kep)

BM242/BA242

Dungun

 2

Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Peng. Operasi) (Kep)

BM244/BA244

 3

Sarjana Muda Sains (Kep)  (Pengurusan Hotel)

HM240

 4

Sarjana Muda Sains (Kep) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)

HM242

5

Sarjana Muda Sains Komputer (Kep) 

CS230

Kuala Terengganu

6

Sarjana Muda Sains Komputer (Kep) (Perkomputeran Perniagaan)

CS244

7

Sarjana Muda Sains (Kep) (Perkomputeran Matematik)

CS47

PRE-DIPLOMA

PRE-DIPLOMA @ PRA PENDIDIKAN TINGGI

Bil

Program

Kod Program

Kampus

1

Pra Diploma Sains

PD007/PD008

Bukit Besi

 2

Pra Diploma Perdagangan

BA002/BA003

Dungun

FLEXIBLE LEARNING (E-PJJ)

FLEXIBLE LEARNING (E-PJJ)

Bil

Program

Kod Program

Kampus

1

Diploma Pentadbiran Awam

AM110

Dungun

  2  

Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kep)

AM228

3

Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kep)

BM232/BA232

4

Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Pemasaran) (Kep)

BM240

 

PART-TIME (MASTERS AND PHD)


PART-TIME (MASTERS AND PHD)

Bil

Program

Kod Program

Kampus

Master In Business Administration

AA701

Dungun

2

Master Of Accountancy

AC700 / AC770

3

Master Of Business Administration

BM701

4

Master In Office Systems Management

BM775