Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.         Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus

Bumiputera/Bukan Bumiputera (Jawatan Akademik) dan Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang yang
berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP bagi jawatan lantikan di UiTM Cawangan Terengganu.

3.         Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun mestilah melalui Ketua

Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

4.         Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.


5.         Iklan Jawatan atau borang permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Terengganu

 di http://terengganu.uitm.edu.my atau boleh juga didapati di Bahagian Pentadbiran, Aras 2, Bangunan Integriti UiTM Cawangan
Terengganu Kampus Dungun.  Borang permohonan yang lengkap beserta sijil-sijil yang disahkan hendaklah dihantar kepada :-


               Timbalan Pendaftar Kanan
               Bahagian Pentadbiran
               Aras 2, Bangunan Integriti
               UiTM Cawangan Terengganu
               23000 DUNGUN
               Terengganu Darul Iman


6.         Tarikh tutup penerimaan borang ialah pada 08 Disember 2019  Permohonan yang tidak lengkap dan diterima selepas tarikh tutup

tidak akan dilayan.

Sekian. Terima kasih.

 

IKLAN JAWATAN KOSONG STAF AKADEMIK & PENTADBIRAN

BORANG JAWATAN KOSONG STAF PENTADBIRAN

BORANG JAWATAN KOSKONG STAF AKADEMI