Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Juliana Mahfoz

 

Pegawai Eksekutif (N29)

Zariah Abu Bakar

Zakiah Baharu

 

Pembantu Tadbir (N19)

Ahmad Hasrul Mohamad

Roha Jaafar

Amer Hafzan Mat Nor

Siti Nor Ali

W. Rabiatuadawiah W. Abdullah

 

Pembantu Operasi (N11)

Mohd Taufek Walek @ Walid

 

Fungsi Pentadbiran Am:

 1. Pengurusan Pentadbiran
 2. Aktiviti Pelajar
 3. Biasiswa dan Bantuan Kewangan
  1. Biasiswa
  2. Pinjaman (JPA, PTPTN dll)
  3. Tabung Kebajikan Pelajar
  4. Tabung Kecemasan Pelajar
  5. Skim Khidmat Pelajar
  6. Pengurangan / Pengecualian Yuran
 4. Tatatertib & Sahsiah Pelajar UiTM
 5. Urusetia Majlis Perwakilan Pelajar/Pilihanraya
 6. Program Minggu Destini Siswa