1. Full Time (Diploma)

  Bil

  Program

  Kod Program

  Kampus

  1

  Diploma Perakaunan

  AC110

  Dungun

  2

  Diploma Analisis Pelaburan

  BA114

  3

  Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat

  BM118/BA118

  4

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi)

  EE110

  5

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)

  EE111

  6

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

  EE112

  7

  Diploma Pengurusan Hotel

  HM110

  8

  Diploma Pengurusan Pelancongan

  HM111

  9

  Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan

  HM112

  10

  Diploma Seni Kulinari

  HM115

  11

  Diploma Muamalat

  IC110

  12

  Diploma Kejuruteraan Kimia

  EH110

  Bukit Besi

  13

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal

  EM110

  14

  Diploma Industri Higien dan Teknologi Keselamatan

  AS121

  15

  Diploma Sains Komputer

  CS110

  Kuala Terengganu

 2. Full Time (Bachelor’s Degree)

  Bil

  Program

  Kod Program

  Kampus

   1

  Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Kewangan) (Kep)

  BM242/BA242

  Dungun

   2

  Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Peng. Operasi) (Kep)

  BM244/BA244

   3

  Sarjana Muda Sains (Kep)  (Pengurusan Hotel)

  HM240

   4

  Sarjana Muda Sains (Kep) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)

  HM242

  5

  Sarjana Muda Sains Komputer (Kep) 

  CS230

  Kuala Terengganu

  6

  Sarjana Muda Sains Komputer (Kep) (Perkomputeran Perniagaan)

  CS244

  7

  Sarjana Muda Sains (Kep) (Perkomputeran Matematik)

  CS47

 3. Pre-Diploma @ Mengubah Destini Anak Bangsa

  Bil

  Program

  Kod Program

  Kampus

  1

  Pra Diploma Sains

  PD007/PD008

  Bukit Besi

   2

  Pra Diploma Perdagangan

  BA002/BA003

  Dungun

 4. Flexible Learning (e-PJJ)

  Bil

  Program

  Kod Program

  Kampus

  1

  Diploma Pentadbiran Awam

  AM110

  Dungun

    2  

  Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kep)

  AM228

  3

  Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kep)

  BM232/BA232

  4

  Sarjana Muda Peng. Perniagaan (Pemasaran) (Kep)

  BM240

 5. Part-Time (Masters and PhD)

  Bil

  Program

  Kod Program

  Kampus

  1  

  Master In Business Administration

  AA701

  Dungun

  2

  Master Of Accountancy

  AC700 / AC770

  3

  Master Of Business Administration

  BM701

  4

  Master In Office Systems Management

  BM775