En Mohd Ariff Nafizi Ibrahim

Koordinator Unit Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)

UiTM Cawangan Terengganu

Kampus Kuala Terengganu

Tel: 09-6216870 (Pejabat)
      019-9478037 (Bimbit)

Faks: 09-6216690