terengganu.uitm.edu.my

Banner
HOME: Mengenai Kami Unit-Unit Unit Penjilidan

Unit Penjilidan

E-mail Print PDF

Urusan penjilidan tertumpu kepada bidang kerja seperti :

  • Menjillid bahan-bahan seperti Majalah (cukup isu satu tahun), Buku (buku yang difotostat), Kertas kerja seminar,Pamphlet dan lain-lain dokumen berdasarkan kepada permohonan yang dibuat oleh unit-unit di perpustakaan atau lain-lain bahagian di UiTM (Terengganu).
  • Membaiki buku-buku dan lain-lain bahan seperti pamplet dan majalah yang rosak.
  • Memotong kertas dan sebagainya.

Semua bahagian UiTM (Terengganu) boleh mendapatkan perkhidmatan menjilid dokumen rasmi untuk bahagian masing-masing. Permohonan boleh dibuat dengan cara:

  • Mendapatkan borang permohonan di Bahagian Jilid.
  • Mendapatkan pengesahan dari Ketua Bahagian.
  • Menyerahkan bahan dan borang kepada Pustakawan Unit Majalah & Jilid untuk kelulusan.
  • Memberikan tempoh sekurang-kurangnya satu minggu bagi menyiapkan kerja-kerja penjilidan
  • Menghubungi staf di Bilik Jilid untuk mendapatkan bahan yang telah siap dijilid.
  • Jenis penjilidan yang dihasilkan adalah ' hardcover', 'simple binding'atau 'file'.