terengganu.uitm.edu.my

Banner

Pinjaman Jurnal & Majalah

E-mail Print PDF

Peraturan Pinjaman Jurnal & Majalah Popular

 • Pinjaman jurnal/majalah popular hanya untuk rujukan di dalam perpustakaan sahaja.
 • Peminjam dikehendaki mengisi borang pinjaman jurnal/majalah & menyerahkan kad pelajar di kaunter Unit Jurnal & Pangkalan Data (UJPD).
 • Jumlah maksimum pinjaman bahan adalah 2 judul/naskah dalam satu masa dengan tempoh pinjaman adalah 2jam ssahaja.
 • Peminjam tidak dibenarkan membawa keluar bahan yang dipinjam daripada perpustakaan.
 • Pinjaman dan pemulangan dilakukan di Kaunter Majalah sahaja.
 • Sekiranya bahan tidak dipulangkan setelah tamat tempoh 2 jam, peminjam tidak dibenarkan untuk meminjam bahan pada hari berikutnya.

Peraturan Pinjaman Jurnal/Majalah Berjilid

Pinjaman bermalam jurnal berjilid hanya dibenarkan kepada staf akademik dan bukan akademik dengan syarat-syarat berikut:-

 • Peminjam perlu merekodkan maklumat diri & bahan dipinjam dalam Buku Rekod Pinjaman Jurnal.
 • Tempoh pinjaman adalah 4 hari waktu bekerja.
 • Had pinjaman adalah 4 naskah sahaja.
 • Pinjaman dan pemulangan di buat di kaunter majalah.
 • Sekiranya bahan tidak dipulangkan mengikut masa yang ditetapkan, peminjam tidak dibenarkan untuk meminjam bahan pada bulan berikutnya.