terengganu.uitm.edu.my

Banner

Pinjaman

E-mail Print PDF

Syarat-syarat Pinjaman

Hanya pelanggan yang berdaftar dan telah menghadiri sesi taklimat kemahiran perpustakaan di Perpustakaan Cendekiawan UiTM (Terengganu)  dibenarkan untuk membuat pinjaman bahan. Pelanggan di kampus cawangan lain dibenarkan membuat rujukan di perpustakaan kampus UiTM (Terengganu).

Pelanggan perpustakaan hanya dibenarkan membuat pinjaman buku yang berstatus rak terbuka (open shelf) sahaja.

Pelanggan mestilah menggunakan kad keahlian untuk urusan pinjaman buku. Mereka yang tidak membawa kad keahlian tidak  dibenarkan membuat sebarang pinjaman.

Pelanggan perpustakaan tidak dibenarkan meminjam buku-buku rujukan kecuali dengan kebenaran Ketua Unit Perkhidmatan Pelanggan dan Pengurusan Koleksi (UPPPK) atau Ketua Perpustakaan Cendekiawan UiTM (Terengganu) untuk tempoh 3 hari (waktu bekerja).

Pelanggan mesti memastikan buku berada dalam keadaan baik dan dicop tarikh pemulangan (cop dakwat biru). Sekiranya buku rosak ketika di dalam pinjaman, pelanggan dikehendaki membuat laporan kerosakan dengan mengisi borang PrpC (UPPPK) Laporan Kerosakan Buku 11/2009 dan bayaran RM20.00 dikenakan sebagai kos penjilidan semula.

Pinjaman tidak dibenarkan sekiranya sistem ILMU gagal beroperasi (system down), kecuali melibatkan kes-kes tertentu sahaja seperti:

a) Pelanggan betul-betul dikenal pasti
b) Bahan tersebut amat diperlukan untuk tujuan pengajaran.

Kelayakan Pinjaman