terengganu.uitm.edu.my

Banner

Khidmat Nasihat & Rujukan

E-mail Print PDF

Khidmat Nasihat dan Bimbingan

Proses khidmat nasihat dan bimbingan dilakukan menerusi pelbagai medium antaranya secara bersemuka, telefon, faksimili, surat dan emel.

Perkhidmatan nasihat, rujukan dan bimbingan dijalankan untuk semua pelanggan Perpustakaan UiTM Terengganu. Khidmat nasihat dan rujukan merangkumi rujukan pantas, rujukan penyelidikan, nasihat serta bimbingan dan tunjukajar pencarian. Pustakawan dan staf di Unit Perkhidmatan Maklumat adalah bertanggungjawab menjalankan perkhidmatan ini. Perkhidmatan nasihat dan rujukan dijalankan secara bersemuka, telefon, emel, faksmili dan sebagainya. Semua bentuk soalan dan masalah dicatatkan ke dalam borang yang telah disediakan.

 • Khidmat rujukan dan bimbingan perlu dirujuk kepada pustakawan
 • Rujukan cepat perlu dilayan secara spontan dan memberi jawapan secara terus (on the spot)
 • Jangkamasa rujukan penyelidikan adalah mengikut keadaan serta keperluan dan maklumbalas kepada penyelidik selewat-lewatnya 2 hari
 • Jangkamasa sesi temubual seorang atau satu kumpulan kecil pelanggan adalah mengikut keperluan
 • Rujukan yang melibatkan dasar/polisi PTAR mesti dirujuk kepada Ketua Perpustakaan Cawangan

A. Bersemuka

 • Merupakan suatu proses yang berlaku apabila pelanggan datang merujuk secara bersemuka (face to face) di Unit Perkhidmatan Maklumat.
 • Kehendak maklumat pengguna akan dipenuhi mengikut keperluan tugasan mereka
 • Staf di Unit Perkhidmatan Maklumat menerima pertanyaan daripada pelajar, staf pentadbiran atau pensyarah
 • Staf akan mengenalpasti sumber bahan yang bersesuaian
 • Status bahan akan disemak di dalam katalog perpustakaan
 • Pandu arah akan diberi setelah lokasi bahan dikenalpasti
 • Staf Unit Perkhidmatan Maklumat akan menemani pengguna kearah peralatan atau lokasi jika diperlukan. Jika kakitangan terlibat kesuntukan masa untuk mendapatkan bahan maklumat yang diperlukan, mereka akan meminta bantuan daripada staf perpustakaan yang lain

B. Telefon

 • Bantuan khidmat nasihat dan bimbingan menerusi panggilan telefon juga adalah sama dengan bantuan secara bersemuka. Bagaimanapun pemanggil akan diminta meninggalkan nombor telefon sekiranya mereka perlu dihubungi semula.
 • Segala bentuk bahan maklumat yang diminta perlu diperiksa keberadaannya samada di dalam katalog dalam talian atau di rak.
 • Setelah di pastikan, pengguna akan dihubungi semula untuk mengambil bahan yang diminta pada staf perkhidmatan maklumat.
 • Sekiranya bahan maklumat tersebut tidak dapat diserahkan pada waktu yang ditetapkan, ia akan ditinggalkan di kaunter peminjaman bahan dan pengguna akan diberitahu menerusi panggilan telefon.


C. Faksimili, surat dan emel

 • Staf akan memberi respon keatas setiap pertanyaan yang dikemukakan samada menerusi faksimili, surat atau emel
 • Sebarang keperluan pelanggan yang menggunakan sebarang medium samada melalui faksimili, surat, emel, SMS dan sebagainya perlu dilayan
 • Sekiranya maklumat yang lebih terperinci diperlukan oleh staf bagi mendapatkan bahan maklumat tersebut pelanggan diminta datang sendiri ke perpustakaan
 • Kebiasaannya penggunaan internet dicadangkan sebagai respon kepada pengguna dengan membekalkan URL atau halaman web yang bersesuaian.