terengganu.uitm.edu.my

Banner
HOME: Mengenai Kami Koleksi Koleksi Buku Rezab

Koleksi Kumpulan Buku Rezab

E-mail Print PDF

Koleksi Kumpulan Buku Rezab (KBR) merupakan kumpulan bahan bukan buku yang hanya dibenarkan membuat pinjaman jangka pendek iaitu selama 2 (dua) jam sahaja melalui Kaunter Perkhidmatan Maklumat dan hanya boleh digunakan sebagai rujukan dalaman sahaja. Koleksi KBR ini terdiri daripada bahan berbentuk:

  • Laporan Tahunan
  • Tesis
  • Projek Pelajar
  • Projek Penyelidikan
  • Akta-akta
  • Prospektus Universiti
  • Kumpulan Kertas Kerja Seminar
  • Risalah/Pamphlet dari Kementerian Penerangan
  • Akhbar/Keratan Akhbar
  • Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan