Ketua Unit
Penolong Pegawai Keselamatan

Mustaffar Saleh (Insp/PB)
Tel: 609-621 6699
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Universiti Teknologi MARA Kampus Kuala Terengganu secara rasminya ditubuhkan pada 01 Januari 2008 dan Unit Polis Bantuan pula diletakkan dibawah Bahagian Pentadbiran UiTM Kampus Kuala Terengganu dengan kekuatan anggota seramai 16 orang. Unit Polis Bantuan Kampus Kuala Terengganu ditubuhkan adalah bertujuan untuk menjalankan tugas menjaga keselamatan dan mengawasi perkara-perkara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kesentosaan, keamanan, ketenteraman serta mengawal keselamatan harta benda dan nama baik Universiti Teknologi MARA Kampus Kuala Terengganu.

Selain itu juga, Unit Polis Bantuan Kampus Kuala Terengganu adalah di kawal selia oleh UiTM Kampus Dungun. Pecahan anggota-anggota Unit Polis Bantuan UiTM (Terengganu) Kampus Kuala Terengganu adalah seperti berikut :

Pegawai Keselamatan UiTM (Terengganu) Kampus Dungun
En. Md Nasir Bin Hj Hamid (Dsp/PB)

Pen. Peg. Keselamatan UiTM (Terengganu) Kampus Kuala Terengganu
En. Mustaffar Bin Saleh (Insp/PB)

Pembantu Keselamatan UiTM (Terengganu) Kampus Kuala Terengganu
En. Mohd Afizan Bin Seman (Sjn/PB)

Pengawal Keselamatan Kanan UiTM (Terengganu) Kampus Kuala Terengganu
En. Abd. Rasid Bin Mokhtar (Kpl/PB)
En. Asmizam Bin Abdullah (Kpl/PB)

Pengawal Keselamatan UiTM (Terengganu) Kampus Kuala Terengganu

En. Yustam Aiza Bin Zayadi   (LKpl/PB
En. Kamarudin Bin Talib   (LKpl/PB)
En. Mohd Reduan Bin Baharom   (LKpl/PB)
Pn. Khatijah Binti Mohamed (LKpl/PB)
En. Mohd Khairul Anuwar Bin Mohd Aluddin   (Konst/PB)
En. Mat Yusoff Bin Abu Bakar  (Konst/PB)
Pn. Noor Azura Bt Ab. Manan   (Konst/PB)
En. Mohd Asmadi Bin Mat Jening   (Konst/PB)
En. Nik Mohd Mustakim Bin Nik Din (Konst/PB)
En. Ahmad Ridhwan Bin Ab Rahman (Konst/PB)

VISI

Unit Polis Bantuan sebagai pusat pengurusan keselamatan Universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong ke arah pencapaian Visi Universiti.

MISI

Memberi perkhidmatan yang profesional, berintegriti dan berakauntabiliti bagi mewujudkan suasana kampus yang selamat dan sejahtera demi menjaga imej Universiti.

PIAGAM

Beriltizam memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :

1.  Membuat kawalan keselamatan kampus 24 jam sehari.
2.  Menjalankan rondaan keselamatan 3 syiff setiap hari.
3.  Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan Universiti untuk mengurangkan salahlaku warga kampus dan orang awam di dalam kampus.
4.  Menyediakan laporan kes keselamatan dalaman dalam  tempoh 7 hari bekerja.
5.  Menyiapkan papan tanda sementara sehari sebelum aktiviti.
6.  Mengambil tindakan (respon) terhadap makluman kes kecemasan dalam tempoh kurang 10 minit.
7.  Menyelesaikan perkhidmatan kaunter dalam masa kurang 15 minit.

PAUTAN

Tugas-tugas Am
Khidmat
Hubungi Kami

Kaunter Perkhidmatan Unit Polis Bantuan

+609 621 6799
+609 621 6730
 
Pos A (Depan) : +609 621 6601
Pos B (Kolej Kerawang) : +609 621 6899