1. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu

2. Jawatankuasa Pemilik Risiko UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu

3. Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu