Program Jalinan Aidilfitri UiTM Kampus Dungun, Bukit Besi dan Kampus Kuala Terengganu yang dijalankan serentak di ketiga-tiga kampus yang telah disertai oleh pelajar-pelajar di kampus

Program Jalinan Aidilfitri UiTM Kampus Dungun, Bukit Besi dan Kampus Kuala Terengganu yang dijalankan serentak di ketiga-tiga kampus yang telah disertai oleh pelajar-pelajar di kampus pada 15 Mei 2022.
Tahniah kepada pihak penganjur Jawatankuasa Pewakilan Kolej kampus masing-masing dengan kerjasama Staf Residen Kolej, Majlis Pewakilan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Hal Ehwal Islam & Student Islamic Council serta wakil-wakil kelab pelajar.